سبدخرید شما خالی است!

delivery

حمل به سراسر کشور

کالای خریداری شده از فروشگاه آنلاین المپیک پس ار پرداخت مبلغ  فاکتور آن توسط خریدار از محل انبار شرکت از طریق باربری به آدرس خریدار ارسال خواهد شد و یا، با هماهنگی قبلی امکان ارسال ماشین برای بار گیری توسط خود خریدار نیز امکان پذیراست.

هزینه حمل و بارگیری انبار به عهده خریدار میباشد.